20 کالا

 • لیکوئید 1000 میل NBI

  لیکوئید 1000 میل NBI

  1,128,000 تومان
  - فرمولاسیون فاقد حساسیت - تسهیل چسبندگی مواد به ناخن - جلوگیری از لیفت ناخن - تراکم حجمی مناسب
  نمایش سریع محصول
 • لیکوئید 118 میل میاسکرت Mia Secret

  لیکوئید 118 میل میاسکرت Mia Secret

  300,000 تومان
  - رنگ لیکوئید میا سکرت بنفش بوده و باعث می شود ناخن کاشت شده با گذشت زمان کدر و زرد رنگ نشوند - سرعت خشک شدن لیکوئید های MIA SECRET متوسط است - برای کار کارآموزان و ناخن کاران حرفه ای مناسب است - مورد تایید سازمان FDA آمریکا
  نمایش سریع محصول
 • لیکوئید 120 میل ibi

  لیکوئید 120 میل ibi

  195,000 تومان
  – چسبندگی بسیار بالا – تثبیت و پایداری رنگ ها با کمک مهارکننده های uv – سهولت استفاده روی ناخن به علت ایجاد فرم خامه ای 
  نمایش سریع محصول
 • لیکوئید 120 میل INM
  ناموجــود

  لیکوئید 120 میل INM

  235,000 تومان
  قدرت عملکرد بسیار قوی مناسب برای کاشت پودر ایجاد بافت یکنواخت تسهیل چسبندگی مواد به ناخن جلوگیری از لیفت ناخن
  نمایش سریع محصول
 • لیکوئید 120 میل NBI

  لیکوئید 120 میل NBI

  213,000 تومان
  – فرمولاسیون فاقد حساسیت – تسهیل چسبندگی مواد به ناخن – جلوگیری از لیفت ناخن – تراکم حجمی مناسب
  نمایش سریع محصول
 • لیکوئید 15 میل میاسکرت Mia Secret

  لیکوئید 15 میل میاسکرت Mia Secret

  82,000 تومان
  - رنگ لیکوئید میا سکرت بنفش بوده و باعث می شود ناخن کاشت شده با گذشت زمان کدر و زرد رنگ نشوند - سرعت خشک شدن لیکوئید های MIA SECRET متوسط است - برای کار کارآموزان و ناخن کاران حرفه ای مناسب است - مورد تایید سازمان FDA آمریکا
  نمایش سریع محصول
 • لیکوئید 240 میل INM

  لیکوئید 240 میل INM

  350,000 تومان
  قدرت عملکرد بسیار قوی مناسب برای کاشت پودر ایجاد بافت یکنواخت تسهیل چسبندگی مواد به ناخن جلوگیری از لیفت ناخن
  نمایش سریع محصول
 • لیکوئید 240 میل میاسکرت Mia Secret

  لیکوئید 240 میل میاسکرت Mia Secret

  510,000 تومان
  - رنگ لیکوئید میا سکرت بنفش بوده و باعث می شود ناخن کاشت شده با گذشت زمان کدر و زرد رنگ نشوند - سرعت خشک شدن لیکوئید های MIA SECRET متوسط است - برای کار کارآموزان و ناخن کاران حرفه ای مناسب است - مورد تایید سازمان FDA آمریکا
  نمایش سریع محصول
 • لیکوئید 250 میل ibi

  لیکوئید 250 میل ibi

  320,000 تومان
  - چسبندگی بسیار بالا - تثبیت و پایداری رنگ ها با کمک مهارکننده های uv - سهولت استفاده روی ناخن به علت ایجاد فرم خامه ای 
  نمایش سریع محصول
 • لیکوئید 250 میل NBI

  لیکوئید 250 میل NBI

  368,000 تومان
  - فرمولاسیون فاقد حساسیت - تسهیل چسبندگی مواد به ناخن - جلوگیری از لیفت ناخن - تراکم حجمی مناسب
  نمایش سریع محصول
 • لیکوئید 30 میل میاسکرت Mia Secret

  لیکوئید 30 میل میاسکرت Mia Secret

  125,000 تومان
  - رنگ لیکوئید میا سکرت بنفش بوده و باعث می شود ناخن کاشت شده با گذشت زمان کدر و زرد رنگ نشوند - سرعت خشک شدن لیکوئید های MIA SECRET متوسط است - برای کار کارآموزان و ناخن کاران حرفه ای مناسب است - مورد تایید سازمان FDA آمریکا
  نمایش سریع محصول
 • لیکوئید 473 میل میاسکرت Mia Secret

  لیکوئید 473 میل میاسکرت Mia Secret

  860,000 تومان
  - رنگ لیکوئید میا سکرت بنفش بوده و باعث می شود ناخن کاشت شده با گذشت زمان کدر و زرد رنگ نشوند - سرعت خشک شدن لیکوئید های MIA SECRET متوسط است - برای کار کارآموزان و ناخن کاران حرفه ای مناسب است - مورد تایید سازمان FDA آمریکا
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها