ماشین اصلاح موزر تیتانیوم 1884 Li+Pro
ماشین اصلاح موزر تیتانیوم 1884 Li+Pro

ماشین اصلاح موزر تیتانیوم 1884 Li+Pro0404010004


به همراه این دستگاه 6 عدد شانه ارائه شده است که از آن ها برای اصلاح موهای درازتر از 3 میلی متر استفاده می کنیم اندازه ی این شانه ها 6 ، 9 ، 12 ، 18 ، 25 میلی متر می باشد.