پودر صورتی کمرنگ 198 گرمی INM

پودر صورتی کمرنگ 198 گرمی INM0320010007


528,000 تومان

با ذرات بسيار نرم و قابليت سوهان کشي آسان
سریع و قوی و محکم کننده ناخن
کنترل کننده و تثبیت کننده
دارای رنگ طبیعی
دارای فرمول غیر زردی