لیکوئید 15 میل میاسکرت Mia Secret

لیکوئید 15 میل میاسکرت Mia Secret0307060002


63,000 تومان

– رنگ لیکوئید میا سکرت بنفش بوده و باعث می شود ناخن کاشت شده با گذشت زمان کدر و زرد رنگ نشوند
– سرعت خشک شدن لیکوئید های MIA SECRET متوسط است
– برای کار کارآموزان و ناخن کاران حرفه ای مناسب است
– مورد تایید سازمان FDA آمریکا